יוסי לוי -עשני יהודי פשוט -מתוך הדיסק "משימה אפשרית"
רגאיי יהודי מרעננן יפה…