נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא.

מילים: מתוך תפילת שחרית;
לחן הרב יצחק הוטנר ז"ל עם הילדים יאיר פוטולסקי ואביה גרינברג