השכר העצום על שמירת הברית, הבטחות מהזוהר הקדוש.
אחד הסרטונים הנפלאים בנושא הקדוש הזה -ישתבח שמו לעד!
הרב אפרים שהרבני.