ניגון המכונה ד' בבות לאדמו"ר הזקן מייסד חסידות חבד ניגון זה כנגד ד' עולמות:
אצילות;
בריאה;
יצירה;
עשיה.
אין מילים לתאר את רטט הנשמה